Aktuelle renter og ydelser

Her kan du orientere dig om de aktuelle priser på lån i danske kroner.

Opdateret den 16.02.2018

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån

-0,26% 1,25% 100,04 105.405 117.937
RenteMax 4% renteloft til 2027 0,06% 1,38% 101,08 101.551 117.225
F-kort -0,29% 1,24% 99,96 105.780 118.036
Tilpasningslån F5 0,35% 1,80%   109.873 128.426
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,60% 97,30 105.010 125.671
Fastforrentet kontantlån 1,04% 2,57% 97,30 99.692 125.264

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,25% 100,04 54.354 67.136
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,06% 1,48% 101,08 50.919 66.906
F-Kort -0,29% 1,24% 99,96 54.693 67.193
Tilpasningslån F5 0,39% 1,86%   52.013 71.430
Fastforrentet obligationslån, 1,50% 1,50% 3,50% 96,12 47.024 79.115
Fastforrentet kontantlån 1,92% 3,46% 96,12 43.319 78.448

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,25% 100,04 37.224 50.050
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,06% 1,51% 101,08 33.890 49.982
F-Kort -0,29% 1,24% 99,96 37.509 50.092
Tilpasningslån F5 0,41% 1,89%   33.567 53.241
Fastforrentet obligationslån, 2,00% 2,00% 3,92% 95,79 26.867 64.721
Fastforrentet kontantlån 2,32% 3,88% 95,79 24.423 63.979

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,26% 100,04 2.610 15.645
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,06% 1,53% 101,08 0 16.302
F-Kort -0,29% 1,24% 99,96 2.909 15.658
Tilpasningslån F5 0,42% 1,90%   0 20.078
Fastforrentet obligationslån, 2,5% 2,50% 4,14% 98,90 0 42.280

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.

Kom godt videre

Aktuel renteprognose

Læs om renteudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder.

Dagens obligationskurser - Indfrielse

Se oversigten over Nykredits indfrielseskurser.

Dagens obligationskurser - Udbetaling

Se oversigten over Nykredits udbetalingskurser.

Beregn nyt realkreditlån til virksomhed

Beregn omlægning af lån til virksomhed