Aktuelle renter og ydelser

Her kan du orientere dig om de aktuelle priser på lån i danske kroner.

Opdateret den 20.03.2018

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån

-0,26%

1,24%

100,04 106.593 119.105
RenteMax 4% renteloft til 2027 0,06% 1,32% 101,33 102.401 118.019
F-kort 0,00% 1,26% 99,95 106.154 119.278
Tilpasningslån F5 0,14% 1,58%   111.919 128.364
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,48% 97,81 104.512 125.112
Fastforrentet kontantlån 0,94% 2,46% 97,81 100.152 124.710

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,25% 100,04 54.686 67.440
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,06% 1,44% 101,33 51.073 66.995
F-Kort 0,00% 1,24% 99,95 54.177 67.538
Tilpasningslån F5 0,18% 1,64%   53.325 70.504
Fastforrentet obligationslån, 1,50% 1,50% 3,28% 97,90 46.148 77.672
Fastforrentet kontantlån 1,72% 3,26% 97,90 44.157 77.305

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,25% 100,04 37.382 50.191
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,06% 1,49% 101,33 33.935 49.959
F-Kort 0,00% 1,24% 99,95 36.822 50.263
Tilpasningslån F5 0,19% 1,67%   34.757 52.153
Fastforrentet obligationslån, 2,00% 2,00% 3,74% 97,86 26.268 63.305
Fastforrentet kontantlån 2,16% 3,71% 97,86 25.043 62.961

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,25% 100,04 2.648 15.645
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,06% 1,51% 101,33 0 16.225
F-Kort 0,00% 1,24% 99,95 2.067 15.668
Tilpasningslån F5 0,20% 1,67%   0 17.738
Fastforrentet obligationslån, 2,00% 2,00% 3,81% 96,33 0 37.975

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.

Kom godt videre

Aktuel renteprognose

Læs om renteudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder.

Dagens obligationskurser - Indfrielse

Se oversigten over Nykredits indfrielseskurser.

Dagens obligationskurser - Udbetaling

Se oversigten over Nykredits udbetalingskurser.

Beregn nyt realkreditlån til virksomhed

Beregn omlægning af lån til virksomhed