Aktuelle renter og ydelser

Her kan du orientere dig om de aktuelle priser på lån i danske kroner.

Opdateret den 16.02.2018

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån

-0,26% 1,25% 100,04 105.489 118.022
RenteMax 4% renteloft til 2027 0,06% 1,36% 101,18 101.437 117.083
F-kort -0,29% 1,24% 99,96 105.857 118.121
Tilpasningslån F5 0,32% 1,77%   110.122 128.348
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,60% 97,27 105.108 125.788
Fastforrentet kontantlån 1,05% 2,57% 97,27 99.657 125.307

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,25% 100,04 54.375 67.158
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,06% 1,47% 101,18 50.840 66.799
F-Kort -0,29% 1,24% 99,96 54.705 67.214
Tilpasningslån F5 0,36% 1,83%   52.202 71.266
Fastforrentet obligationslån, 1,50% 1,50% 3,47% 96,37 46.894 78.896
Fastforrentet kontantlån 1,89% 3,43% 96,37 43.440 78.285

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,25% 100,04 37.232 50.059
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,06% 1,51% 101,18 33.832 49.896
F-Kort -0,29% 1,24% 99,96 37.512 50.103
Tilpasningslån F5 0,37% 1,85%   33.747 53.059
Fastforrentet obligationslån, 2,00% 2,00% 3,90% 96,08 26.768 64.484
Fastforrentet kontantlån 2,30% 3,85% 95,08 24.509 63.836

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,26% 100,04 2.609 15.645
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,06% 1,53% 101,18 0 16.273
F-Kort -0,29% 1,24% 99,96 2.901 15.658
Tilpasningslån F5 0,39% 1,86%   0 19.705
Fastforrentet obligationslån, 2,5% 2,50% 4,13% 99,12 0 42.200

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.

Kom godt videre

Aktuel renteprognose

Læs om renteudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder.

Dagens obligationskurser - Indfrielse

Se oversigten over Nykredits indfrielseskurser.

Dagens obligationskurser - Udbetaling

Se oversigten over Nykredits udbetalingskurser.

Beregn nyt realkreditlån til virksomhed

Beregn omlægning af lån til virksomhed