Aktuelle renter og ydelser

Her kan du orientere dig om de aktuelle priser på lån i danske kroner.

Opdateret den 16.03.2018

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån

-0,26%

1,24%

100,08 106.514 119.027
RenteMax 4% renteloft til 2027 0,06% 1,32% 101,33 102.324 117.942
F-kort 0,00% 1,26% 99,95 106.025 119.203
Tilpasningslån F5 0,19% 1,62%   111.553 128.502
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,45% 97,97 104.316 124.879
Fastforrentet kontantlån 0,91% 2,43% 97,97 100.287 124.543

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,24% 100,08 54.668 67.423
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,06% 1,44% 101,33 51.055 66.975
F-Kort 0,00% 1,25% 99,95 54.105 67.520
Tilpasningslån F5 0,23% 1,69%   53.017 70.778
Fastforrentet obligationslån, 1,50% 1,50% 3,26% 98,09 46.061 77.527
Fastforrentet kontantlån 1,70% 3,24% 98,09 44.245 77.188

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,25% 100,08 37.374 50.183
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,06% 1,49% 101,33 33.928 49.950
F-Kort 0,00% 1,24% 99,95 36.761 50.256
Tilpasningslån F5 0,24% 1,72%   34.455 52.455
Fastforrentet obligationslån, 2,00% 2,00% 3,72% 98,04 26.218 63.187
Fastforrentet kontantlån 2,15% 3,70% 98,04 25.100 62.874

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,25% 100,08 2.649 15.645
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,06% 1,51% 101,33 0 16.222
F-Kort 0,00% 1,24% 99,95 2.014 15.668
Tilpasningslån F5 0,26% 1,73%   0 18.374
Fastforrentet obligationslån, 2,00% 2,00% 3,80% 96,44 0 37.940

 

* Årlig effektiv rente ekskl. omkostninger før skat.
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.
For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).
Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.
Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

 

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.

Kom godt videre

Aktuel renteprognose

Læs om renteudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder.

Dagens obligationskurser - Indfrielse

Se oversigten over Nykredits indfrielseskurser.

Dagens obligationskurser - Udbetaling

Se oversigten over Nykredits udbetalingskurser.

Beregn nyt realkreditlån til virksomhed

Beregn omlægning af lån til virksomhed