Aktuelle renter og ydelser

Her kan du orientere dig om de aktuelle priser på lån i danske kroner.

Opdateret den 23.02.2018

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån

-0,26% 1,26% 99,95 105.772 118.251
RenteMax 4% renteloft til 2027 0,06% 1,35% 101,15 101.673 117.289
F-kort -0,29% 1,24% 99,97 105.998 118.238
Tilpasningslån F5 0,30% 1,75%   110.328 128.394
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 2,56% 97,46 104.912 125.554
Fastforrentet kontantlån 1,01% 2,53% 97,46 99.835 125.089

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,26% 99,95 54.525 67.252
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,06% 1,46% 101,15 50.941 66.868
F-Kort -0,29% 1,23% 99,97 54.760 67.244
Tilpasningslån F5 0,34% 1,81%   52.324 71.195
Fastforrentet obligationslån, 1,50% 1,50% 3,44% 96,67 46.764 78.679
Fastforrentet kontantlån 1,86% 3,40% 96,67 43.582 78.087

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr. 

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,25% 99,95 37.329 50.120
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,06% 1,50% 101,15 33.902 49.935
F-Kort -0,29% 1,23% 99,97 37.549 50.115
Tilpasningslån F5 0,35% 1,84%   33.855 52.966
Fastforrentet obligationslån, 2,00% 2,00% 3,89% 96,20 26.744 64.425
Fastforrentet kontantlån 2,29% 3,84% 95,20 24.546 63.773

Realkredit med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån

Kuponrente/

Kontantrente

Eff. rente*

Kurs

Afdrag 1. år

Ydelse før SKAT 1. år

Cibor3 lån -0,26% 1,25% 99,95 2.681 15.659
RenteMax 3% renteloft til 2028 0,06% 1,52% 101,15 0 16.241
F-Kort -0,29% 1,23% 99,97 2.926 15.658
Tilpasningslån F5 0,37% 1,84%   0 19.491
Fastforrentet obligationslån, 2,5% 2,50% 4,10% 99,53 0 42.000

Forbehold: Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.

Kom godt videre

Aktuel renteprognose

Læs om renteudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder.

Dagens obligationskurser - Indfrielse

Se oversigten over Nykredits indfrielseskurser.

Dagens obligationskurser - Udbetaling

Se oversigten over Nykredits udbetalingskurser.

Beregn nyt realkreditlån til virksomhed

Beregn omlægning af lån til virksomhed